Budżet obywatelski – co warto o nim wiedzieć?

budżet obywatelski

Co to jest budżet obywatelski? Jak jest inaczej nazywany? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedzi w tym artykule, dlatego koniecznie go przeczytaj.

Co to jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski, który zwany jest także budżetem partycypacyjnym to demokratyczny proces podejmowania decyzji oraz dyskusji pomiędzy lokalnymi mieszkańcami a władzami na danym obszarze, w którym każda obywatelka i każdy obywatel, zamieszkujący gminę decyduje o tym, w jaki sposób rozporządzać wydatkami, będącymi częścią budżetu gminnego jak również budżetu publicznego. Nie ulega wątpliwości, iż tworzony jest on najczęściej poprzez wykorzystanie przede wszystkim takich narzędzi, jak: rozpoznanie priorytetów w kierunku wydawania pieniędzy przez samych członków, zamieszkujących daną wspólnotę, wybór tak zwanych delegatów budżetowych, którzy mają za zadanie reprezentować lokalne społeczności jak również wsparcie techniczne ze strony członków rad miejskich, organizowanie lokalnie a także regionalnie zgromadzeń w celu przeprowadzenia debaty i głosowania nad wydatkami uważanymi za priorytetowe, a następnie przeniesienie pomysłów, które mają bezpośrednie, realne przełożenie na jakość życia mieszkańców danej społeczności. Dlatego warto stawiać na budżet obywatelski.

Co jeszcze warto wiedzieć na ten temat?

Przeprowadzone wieloletnie badania, a także praktyka w miastach, które korzystają z tej formy demokracji oraz uczestniczą w niej wskazują, że skutkuje ona coraz wyższą jakością życia mieszkańców, zwiększonym zadowoleniem z wykonywanych na rzecz społeczności usług publicznych oraz zauważalna jest większa transparentność i wiarygodnością władz publicznych. Obserwuje się jednocześnie o wiele większy udział w życiu publicznym osób, które zagrożone były na przykład wykluczeniem a także zwiększa się poziom edukacji obywatelskiej. Obecnie we wszystkich miastach wojewódzkich w Polsce, część budżetu danego miasta przeznaczana jest na potrzeby budżetu obywatelskiego i pożytkowana zgodnie z wolą mieszkańców. Każdy może zgłosić projekt, który uważa za szczególnie ważny i niezbędny do realizacji, by poprawić bezpieczeństwo, estetykę oraz infrastrukturę jego najbliższego otoczenia. Zaangażowanie społeczne jest w tej kwestii niezwykle ważne, ponieważ bez głosów obywateli niektóre problemy lokalne mogłyby pozostawać niezauważone.

zostaw odpowiedź