Odsnieżamy dach. Sami czy z pomocą?

Odśnieżanie

Sytuacja na sektorze pracy wśród pracowników sezonowych

Nadchodząca zima to trudny czas dla pracowników, którzy funkcjonują w tak nazywanych „sezonówkach”, czy pracach, jakie można robić jedynie przez pewny czas w roku. Do prac takich należą między innymi ogrodnictwo, szeroko pojęte budownictwo lub nawet zbieractwo lub odśnieżanie dachów. Osoby takie mają głównie duże kłopoty ze znalezieniem pracy, w której będą potrafiły przezimować. szkolenia bhp łódź szkolenia ppoż łódź Sytuacja na rynku pracy niestety nie należy do pozytywnych.

W grudniu 2 0 11 roku stopa bezrobocia rejestrowanego szkolenia ppoż łódź(czyli dane statystyczne stały przeznaczone na bazie osób odśnieżanie dachów łódź zarejestrowanych w urzędach pracy) wyniosła 12, 5%, co wyniosło o 0 , 4 punktu procentowego więcej, aniżeli w listopadzie 2 0 11 roku. Podobna sytuacja stanowiła w roku 2 0 1 0 – grudzień wykazał się miesiącem, w jakim zarejestrowano w Polsce 12, 4% ludzi bezrobotnych, więc o 0 , 7% więcej niż stanowiło w listopadzie 2 0 1 0 roku.

Jak wyglądała sytuacja na rynku pracy jeśli chodzi o wolne etaty? Również niezbyt dobrze – w grudniu 2 0 11 roku do urzędów pracy zostało zgłoszonych szkolenia bhp łódź 34, 6 tysiąca wolnych miejsc pracy, zanotowano więc duży spadek w porównaniu do listopada 2 0 11 roku, ponieważ było toż aż o 1 0 , 3 tysiąca mniej, co dało procentowy spadek o 23%. Podobna sytuacja miała miejsce w 2 0 1 0 roku, ale tam spadek zgłoszonych wolnych miejsc pracy wyniósł aż 26% (różnica 16, 5 tysiąca miejsc).

Jak w takim razie ludzie, którzy prowadzą zawody sezonowe, mają sobie poradzić w zimie? Część z osób, które posiadają umowę o pracę, może użyć z dotacji dla bezrobotnych – przez sezon zimowy odbierają kuroniówkę, która daje im niezbyt wielkie wpływy, aczkolwiek znacznie lepiej jest mieć jakąkolwiek gotówkę, niż nie mieć jej w ogóle. Inni próbują zaangażować się dorywczo jak ochroniarze – w tej branży dla osób bez licencji ochroniarskiej wpływy nie są zbyt wysokie, jednak często pomagają przetrwać trudny okres zimowy lub gdy odśnieżamy dach łódź tu wymagane często są uprawnienia, szkolenia ppoż łódź jednak wiele firm prowadzi usługę odśnieżanie dachów bez wymaganych uprawnień.

W każdym razie okres zimy szkolenia ppoż łódź jest dla branż sezonowych niezwykle ciężki, co pokazują statystyki. Wzrasta wtedy bezrobocie, szkolenia bhp łódź wolne stanowiska pracy znikają szybko zanim zdążą się pojawić ogłoszenia w urzędach pracy, a pracownicy muszą postarać się jakoś przeżyć, chociaż łatwo niestety nie jest.